Anàlisi de la llum

A l'Institut Pompeu Fabra de Martorell, la classe 1rF de Batxillerat ha realitzat un experiment durant l'assignatura de ciències del mon contemporani amb la finalitat d'analitzar l'espectre de la llum visible. Un altre objectiu a tenir en compte ha estat l'estudi i el descobriment del contingut dels fluorescents del centre, ja que els fluorescents contenen un gas que es pot analitzar mitjançant el seu característic color d'ona i, per tant, es pot determinar la substància química. Per últim, cada estudiant ha hagut de comparar els seus resultats amb la resta de la classe per a veure quina ha estat la precisió de les eines que hem fabricat per a mesurar l'espectre lluminós, ja que el marge d'error degut als materials i als estris emprats s'ha de tenir en compte.