Resultats:

Espectre de la llum blanca

- Valors obtinguts:

Fotografia 1

Longitud d'ona
681,451378809869
466,415094339623
614,571843251089
618,130177514793
Gràfic

Fotografia 2

Longitud d'ona
607,577092511013
479,647577092511
549,074889867841
665,726872246696
Gràfic

Fotografia 3

Longitud d'ona
557,820163487738
571,771117166213
530,790190735695
552,588555858311
Gràfic

Fotografia 4

Longitud d'ona
712,270531400966
403,091787439614
544,541062801932
716,908212560386
Gràfic

Fotografia 5

Longitud d'ona
634,450084602369
454,14551607445
637,698815566836
639,864636209814
Gràfic

Fotografia 6

Longitud d'ona
681,451378809869
466,415094339623
614,571843251089
631,291727140784
Gràfic